ปั้มจ่ายสารเคมี PA 15/20 Plastic Pump

ปั้มจ่ายสารเคมีที่เป็นระบบ Self-Priming ที่สามารถใช้ในงานด้านสูบจ่าย ในลักษณะแบบการดูดอัดเป็นจังหวะแบบ Stokeโดยมีแผ่นยางไดอะแฟรมเป็นตัวทําหน้าที่ดูด