โบล์เวอร์

Blower Aluminium เหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันต่อเนื่อง เช่นงานป่าหัวการบรรจุ เป่าแห้งระบายความร้อน

หมวดหมู่: